• Identiteitskaart / kids-ID
  • Aanvraagformulier van de verwijzende arts (voor screeningsmammografie in het kader van het bevolkingsonderzoek volstaat de uitnodiginsbrief)
  • Klevertje van de mutualiteit (indien mogelijk)

Het aanvraagformulier is absoluut noodzakelijk om terugbetaling te krijgen van Uw mutualiteit!