Overal ter wereld worden we blootgesteld aan “natuurlijke” straling.
Tijdens een overzeese vlucht is die blootstelling beduidend hoger.

Medische röntgenstralen, aangewend om tot een betere diagnose te komen, worden gebruikt bij :

  • klassieke röntgenopnames
  • mammografie
  • CT-scan

Bij echografie en NMR worden geen röntgenstralen gebruikt.
De radioloog, de röntgentechnieks, doch ook de moderne apparatuur, zullen ervoor zorgen dat U de laagst mogelijke dosis krijgt.
Bij patiënten met een hoog risico, nl. zwangeren en jonge kinderen, zal men enkel in zeer strikt afgelijnde gevallen, röntgenstralen gebruiken.
Daarom : gelieve elke zwangerschap, of vermoeden van zwangerschap, aan de radioloog te melden.
Bij geplande contrastonderzoeken (IVP) steeds een bestaande allergie meedelen.